کولر گازی داکت اسپلیت روشن نمی‌شود و یا سرما ندارد

کولر گازی‌های داکت اسپلیت روشن نمی‌شوند یا سرد نیستند