با مطالعه مقاله های تهران کولر از کولر گازی خود بهینه استفاده کنید

انواع مقاله را در زمینه نگهداری و تعمیر کولر گازی می‌توانید در اینجا پیدا کنید

سوالاتی درباره کولر گازی

سوالاتی درباره کولر گازی

در زیر برخی از رایج‌ترین سوالات پرسیده شده توسط افراد در مورد کولر گازی آورده شده است. با در نظر گرفتن پاسخ این سوالات می‌توانید از کولر خود استفاده بهینه را داشته باشید و دیرتر نیاز به تعمیر و یا تعویض کولر گازی خود داشته باشید. در چه ف…
خواب راحت با تنظیم دمای مناسب کولر گازی

خواب راحت با تنظیم دمای مناسب کولر گازی

کولر گازی مانند بسیاری از وسایل دیگر مجهز به تنظیمات مختلفی است که برای شرایط مختلف کارآیی مناسبی داشته باشد. بسیاری از افراد در ابتدای تابستان بدون در نظر گرفتن دمای هوا فقط کولر را روشن و خاموش می‌کنند و هیچ وقت نسبت به تغییرات هوا درجه آن را …
حالت گرمایش در کولر گازی

حالت گرمایش در کولر گازی

کولر گازی در حالت گرمایش هم مانند حالت سرمایش با به گردش درآوردن گاز فرئون گرما را منتقل می‌کند. در زمانی که کولر گازی در تابستان و در حالت سرمایش کار می‌کند، گرما را از محیط داخل به بیرون منتقل کرده و باعث خنک شدن هوای داخل محیط می‌شود…