با مطالعه مقاله های تهران کولر از کولر گازی خود بهینه استفاده کنید

انواع مقاله را در زمینه نگهداری و تعمیر کولر گازی می‌توانید در اینجا پیدا کنید

نصب پایه برای واحد خارجی کولر گازی

نصب پایه برای واحد خارجی کولر گازی

در این روزها از کولر گازی اسپلیت در بیشتر مکان‌ها استفاده می‌شود و این نوع کولر از دو بخش مجزا تشکیل شده که یکی واحد خارجی و دیگری پنل یا واحد داخلی آن است و این دو قست به وسیله دو عدد لوله رابط مسی که یکی از آنها از دیگری کوچک‌تر است ارتباط …
مشکلات مشترک کولر گازی

مشکلات مشترک کولر گازی

یکی از رایج‌ترین مشکلات کولر گازی خنک نکردن محیط است. اگر کولر روشن است، مطمئن شوید که درب‌ها و پنجره‌های خانه را ببندید. برای بدست آوردن بهترین نتیجه جاهایی که کولر گازی در آنها روشن است را از بقیه منزل جدا کنید. برای یک لیست از مشکلات کو…
کولر گازی داکت اسپلیت روشن نمی‌شود و یا سرما ندارد

کولر گازی داکت اسپلیت روشن نمی‌شود و یا سرما ندارد

اگر کولر گازی داکت اسپیت روشن نمی‌شود عوامل مختلفی می‌توانند نقش داشته باشند باید موارد زیر را بررسی کنید. تست برق ورودی برق ورودی اصلی را چک کنید، معمولا در کولر گازی داکت اسپلیت برق ورودی به واحد خارجی متصل شده و از آنجا به وسیله سیم‌ها…