خواب راحت با تنظیم دمای مناسب کولر گازی

کولر گازی مانند بسیاری از وسایل دیگر مجهز به تنظیمات مختلفی است که برای شرایط مختلف کارآیی مناسبی داشته باشد. بسیاری از افراد در ابتدای تابستان بدون در نظر گرفتن دمای هوا فقط کولر را روشن و خاموش می‌کنند و هیچ وقت نسبت به تغییرات هوا درجه آن را تغییر نمی‌دهند. این کار باعث خواهد شد هم هزینه‌های انرژی افزایش یابد و از طرف دیگر قطعات کولر گازی زودتر مستهلک شود و نیاز به تعمیر داشته باشد.

برخی از افراد با طبع گرم در طول تابستان نمی‌توانند بخوابند، مگر این که اتاق آنها سرد باشد. اما بعضی دیگر از افراد اصرار دارند که در طول شب اتاق آنها خوب و گرم باشد. اما به هر حال مهم است که مطمئن شوید زمانی که می‌خواهید بخوابید کولر را طوری تنظیم کنید که در طول شب احساس خوبی داشته باشید.

هوای تازه همیشه بهتر است اما اگر نمی‌خواهید پنجره‌های خود را به خاطر نگرانی از ورود حشرات و یا صدای بیرون باز کنید، بهترین وسیله کولر گازی است، فقط مطمئن شوید که اتاق بعد از چند ساعت خیلی سرد نمی‌شود. شاید تعجب کنید که چه تعداد از مردم در اواسط تابستان گرم به خاطر سرماخوردگی به پزشک مراجعه می‌کنند، چون در اتاقی خوابیده‌اند که بسیار سرد بوده. برای این که مطمئن شوید اتاق خیلی سرد نمی‌شود، ممکن است بخواهید یک کولر که دارای حالت خواب است، داشته باشید.

حالت خواب در کولر گازی

کولرهایی وجود دارند که به شما اجازه می‌دهند، بعد از قرار دادن در دمای مطلوب، می‌توانید حالت خواب را فعال کنید و کولر بعد از گذشت مدتی مشخص دمای تنظیم شده را کمی بالاتر می‌برد تا در انتهای شب و ساعات اولیه صبح اتاق زیاد سرد نشود و از طرف دیگر از دمای مشخص شده‌ای هم بالاتر نخواهد رفت تا محیط داخل خیلی گرم نشود.

همیشه با تغییرات دمای بیرون، دمای تنظیم شده را هم تغییر دهید. با این کار دمای محیط داخل مطلوب خواهد ماند و نیازی نیست آن را روشن و خاموش کنید.